Visie

Visie

Samenwerken aan uw glimlach

De tandarts werkt in team met de assistenten. Het is de tandarts die alle tandheelkundige handelingen ‘4-handed‘ (= met een assistente aan zijn zijde) uitvoert. De assistenten zorgen voor de administratie en de voorbereiding van elke behandeling. Ze geven enthousiast uitleg over de juiste poetsmethode en behandelplannen en het verloop van de behandeling.

Een goede mondgezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt en het praktijkteam Ze kan enkel bereikt worden door een samengaan van goede mondhygiëne, jaarlijkse controle en tandheelkundige behandelingen die aan de gouden standaarden voldoen.

Samenwerken aan uw glimlach
Samenwerken aan uw glimlach

Samenwerken aan uw glimlach

De glimlach staat voor een hoge patiëntentevredenheid. Deze tevredenheid willen we bereiken door de verwachtingen van de patiënt ruimschoots in te vullen. Hiervoor moeten we die eerst wel kennen. Bij iedere patiënt zal dus gepeild worden naar de verwachtingen. Hierna stelt de tandarts een individueel aangepast behandelvoorstel op. Dit moet resulteren in een behandelplan waarin tandarts en patiënt zich kunnen vinden.

Uw glimlach verdient tandheelkunde van de bovenste plank in een up-to-date praktijksetting. Onze dagelijkse routine omvat vullingen, wortelkanaalbehandelingen, kroon- en brugwerk, uitneembare prothese, standaard parodontale behandelingen en standaard chirurgische ingrepen. Het merendeel van deze behandelingen worden uitgevoerd met de microscoop om het tot in de kleinste details af te werken. Voor orthodontie, doorgedreven parodontale behandelingen, implantaatplaatsing en uitgebreide chirurgie wordt doorverwezen naar onze voorkeurpartners.